Regels - Manege Soethout

Ga naar de inhoud

- Iedereen verblijft en rijdt bij Manege Soethout op eigen risico.
- Manege Soethout aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, ongevallen of diefstal.
- Rijden met goedgekeurde cap is verplicht voor alle ruiters en amazones.
- Rijden met laarzen of chaps met geschikte rijschoenen is verplicht.
- Het is gevaarlijk en dus verboden om met sportschoenen te rijden.
- Het is behalve voor de mensen die er thuishoren, niet toegestaan om zich achter de bar te begeven.
- Honden dienen in de kantine aangelijnd te zijn en mogen niet in de stallen of rijbaan komen.
- Tijdens wedstrijden worden geen honden in de kantine toegelaten.
- Verplicht bij gebruik van de wasplaats: mest opruimen, wasplaats schoon achterlaten en de slang netjes opbergen.
- Na het rijden: veeg met een bezem stro/hooi/mest van de gang en maak vooral de staldeur vrij van stro/hooi/mest.
- Na het invlechten/verzorgen: ruim elastiekjes, plastic zakjes, etc. op.
- Voor iedereen geldt: zorg er mede voor dat de manege schoon blijft! Er staan voldoende afvalbakken.
- In de gang hangen bezems en een schep en er staan voldoende krui/mestwagens.
- Hang bezem/schep onmiddellijk na gebruik terug op de vaste plaats.
- Breng na gebruik onmiddellijk de krui/mestwagen terug naar de vaste plaats.
- Ruim na het rijden direct zadel, hoofdstel, poetsspullen, etc. op. Het geeft een verzorgde aanblik en is ook absoluut veiliger!
- Tijdens wedstrijden is het niet toegestaan om paarden/pony’s te trainen in de hal waar wordt losgereden.
- Ruim direct na gebruik hindernismateriaal op.
- Paarden loslaten kan in de buitenbak of uitsluitend na goedkeuring van de leiding in de rijhal.
- Als een paard wordt losgelaten in de rijhal, is de eigenaar verplicht aanwezig te blijven.
- Rijden gaat voor longeren cq paard/pony los laten. als iemand voor het rijden van de rijhal gebruik wil maken.
- Paarden longeren kan alleen als er in de betreffende hal niet gereden wordt.
- Bij het rijden, zowel in de manege als buiten, zullen de instructies van de leiding moeten worden opgevolgd.
- Het gebruik van de speeltuin is geheel voor eigen risico en mag alleen door kinderen gebruikt worden onder toezicht van hun ouders.

manege soethout telefoon 0499 575593
Terug naar de inhoud