Nieuws - Manege Soethout

Ga naar de inhoud

Nieuws

CORONA UPDATE: NEDERLAND KAN WEER OPEN

Geplaatst op 15 februari 2022
Nederland kan weer open, dat maakte minister Kuipers bekend tijdens de persconferentie van de overheid. Voor de paardensport betekent dit dat vanaf 18 februari alle locaties, sportkantines en horeca open kunnen tot 01.00 uur. Vanaf 25 februari vervalt ook het coronatoegangsbewijs en het dragen van een mondkapje voor binnensportlocaties.
Op 15 maart is er een nieuw weegmoment van de overheid. Dan wordt bekeken of de laatste maatregelen ook kunnen vervallen.
Onderstaand kort de verdere versoepelingen die van invloed (kunnen) zijn op de paardensport:
Versoepelingen per 18 februari
Vanaf vrijdag 18 februari kunnen alle locaties in ons land weer open tot 01.00 uur. Het coronatoegangsbewijs (3G) blijft nog tot 25 februari gelden op alle locaties waar die nu al getoond moet worden. Zoals in de horeca, binnensportlocaties en bij professionele sportwedstrijden. Eenmaal binnen op deze locaties is een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand niet meer verplicht. Ook geldt er geen bezoekersnorm meer. Op locaties met meer dan 500 mensen is een vaste zitplaats en het dragen van een mondkapje bij verplaatsing nog wel verplicht. Het isolatieadvies na een positieve test wordt ingekort naar 5 dagen, mits iemand 24 uur geen klachten meer heeft.
Versoepelingen per 25 februari
Vanaf 25 februari gelden weer de normale openingstijden en:
 • het coronatoegangsbewijs (3G) vervalt op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn
 • de verplichte 1,5 meter afstand vervalt;
 • het dragen van een mondkapje is niet meer nodig bij verplaatsing in de horeca, in het onderwijs of in de winkel;
 • er geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen vaste zitplaats in bijvoorbeeld de horeca.
Dat betekent dus dat ook de grote evenementen weer onbeperkt opengaan. Op plekken binnen waar meer dan 500 mensen bij elkaar komen en hier geen vaste zitplaats hebben, moet iedereen een negatieve testuitslag laten zien. Dit geldt niet voor doorstroomlocaties zoals beurzen en congressen.
Klik hier voor een overzicht van de geldende maatregelen tot 18 februari.CORONA UPDATE 14 JANUARI:
Bron KNHS.
CORONA UPDATE: VERSOEPELINGEN VANAF 15 JANUARI
Vanaf zaterdagochtend 15 januari 5.00 uur komen er versoepelingen in de geldende overheidsmaatregelen. Dat maakten premier Rutte en minister Kuipers bekend tijdens de persconferentie van de overheid. Het aantal besmettingen stijgt nog steeds, maar de ziekenhuisopnames dalen. De nieuwe omikronvariant lijkt daarmee minder ziekmakend dan zijn voorgangers. De belangrijkste versoepelingen voor de paardensport zijn dat er weer binnen gesport mag worden, groepslessen gegeven mogen worden en dat onderlinge wedstrijden en meetmomenten weer mogelijk zijn.
De nieuwe overheidsmaatregelen gelden in ieder geval t/m 25 januari. Voor meer informatie kijk ook naar het sportprotocol van NOC*NSF of de sportpagina van de Rijksoverheid.
Onderstaand een overzicht van de geldende maatregelen in de paardensector t/m 25 januari. Dit is wat nu bekend is. Het kan zijn dat hier de komende dagen nog wijzigingen of aanvullingen op komen.


CORONA UPDATE: OVERHEIDSMAATREGELEN VERLENGD T/M 14 JANUARI 2022
Bron KNHS.
Het demissionair kabinet verlengt de maatregelen die sinds 28 november 2021 gelden tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022. Alhoewel het aantal besmettingen daalt is de ziekenhuisbezetting nog steeds hoog en wordt reguliere zorg uitgesteld. Daarnaast is er reden tot zorg en voorzichtigheid door de nieuwe omikronvariant. Op 14 januari 2022 wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Het kan zijn dat het inzicht van het OMT over de omikronvariant aanleiding geeft om dit weegmoment te vervroegen.
Demissionair premier Rutte benadrukte in de persconferentie dat het financiële steunpakket voor de sport verlengd wordt.         
Corona update 7 mei 2021:

Bron KNHS.

Persconferentie met een week   uitgesteld
            
De persconferentie van demissionair premier   Rutte en demissionair minister De Jonge die maandagavond 3 mei zou   plaatsvinden is met een week uitgesteld. Reden hiervoor is dat er op dit   moment nog geen ruimte is voor verdere versoepeling van de huidige overheidsmaatregelen.   De druk op de ziekenhuizen is nog te hoog. Dit betekent dat de volgende   stap van het openingsplan van de overheid, waarin ook versoepelingen voor de   sport zijn opgenomen, op 11 mei niet gezet wordt. Wel is de verwachting dat   op dinsdagavond 11 mei een persconferentie plaatsvindt. Dan wordt er meer   duidelijk over mogelijke versoepelingen vanaf 18 mei. Hier vind je een overzicht van de geldende maatregelen   in de paardensport tot en met 18 mei.
       

Corona update 24 februari 2021!

Bron KNHS.

Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge op 23 februari werd duidelijk dat het vanaf 3 maart jongvolwassenen t/m 26 jaar onder dezelfde voorwaarden als  kinderen en jeugd t/m 17 jaar buiten in teamverband mogen sporten op de eigen sportaccommodatie. Dat betekent dat voor ruiters van 18 t/m 26 jaar vanaf dat moment (per 3 maart) buiten ook onderlinge activiteiten georganiseerd mogen worden, zoals trainingen en onderlinge dressuurproeven en parcoursen op de eigen vereniging of manege die meetellen voor winst- en promotiepunten.
Voor het deelnemen aan en organiseren van onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten voor de jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar zijn bepalingen verbonden.

Corona update 12 januari 2021!

Bron KNHS.

OVERZICHT VAN ALLE MAATREGELEN DIE GELDEN VOOR DE PAARDENSECTOR VAN 12 JANUARI T/M 9 FEBRUARI:
Op basis van de overheidsmaatregelen die nu bekend zijn gelden de volgende maatregelen voor de paardensector.

Paardenhouderijen
Voor paardenhouderijen (fokkerijstallen, pensionstallen, handelsstallen, trainingsstallen, entrainementen, maneges ed.) geldt dat de verzorging van de dieren, inclusief het beweging geven, omwille van gezondheid en welzijn door moet gaan. Om dit te kunnen garanderen blijven paardenhouderijen aangepast open voor de dagelijkse verzorging en beweging voor paardeneigenaren, werknemers, verzorgers en vrijwilligers. Locaties van paardenhouderijen zijn ingericht met diverse faciliteiten, waaronder in sommige gevallen ook een binnenaccommodatie. De beschikbare faciliteiten op een locatie kunnen ingezet worden voor de noodzakelijke training en verzorging van de paarden.
Let wel, klanten dienen zich enkel op een paardenhouderij te begeven ten behoeve van de noodzakelijke verzorging en training van hun paard(en) en onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter in acht te nemen.

Individueel rijden en verzorgen toegestaan
Individueel rijden van paarden blijft zowel buiten als binnen toegestaan, dit geldt voor alle hippische accommodaties. Binnen zijn groepslessen niet toegestaan voor alle leeftijden. Paardrijden in de buitenlucht is de norm vanuit de overheid en dient zoveel mogelijk opgevolgd te worden. Buiten mogen geen groepslessen gegeven worden aan volwassenen (vanaf 18 jaar). Voor volwassenen geldt voor lessen of buitenritten een maximale groepsgrootte van twee personen op 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan. Privélessen zijn buiten wel toegestaan voor alle leeftijden. Kinderen en jeugd tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij mogen in groepen buiten blijven paardrijden, buitenritten maken en deelnemen aan een groepsles.

Verbod op wedstrijden
Paardensportactiviteiten zoals wedstrijden, oefenspringen, oefendressuur en meetmomenten zijn zowel binnen als buiten niet toegestaan voor alle disciplines. Voor topsporters met een status vanuit NOC*NSF gelden uitzonderingen. Deze uitzondering geldt niet voor de draf- en rensport.

Fokkerij
Voor fokkerij-organisaties zoals stamboeken geldt dat activiteiten in het belang van stamboeken en die statutair zijn vastgelegd als activiteiten van stamboeken - zoals de beoordeling van paarden middels keuringen en aanlegtesten - doorgang kunnen vinden. Deze activiteiten vallen niet onder sport maar onder fokkerij. Ook het chippen en schetsen van paarden valt onder deze toegestane activiteiten. De mogelijkheid voor de samenkomst van meer dan twee personen, zoals inspecteurs, beoordelaars etc. bij stamboekactiviteiten wordt uitgelegd in de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’ (zie artikel 3.1 lid 2f en artikel 3.2 lid 2e).  

Hippische dienstverleners
Hippische dienstverleners (erfbetreders) die noodzakelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van de paarden, zoals dierenartsen, fysiotherapeuten, voerleveranciers, gebitsverzorgers, paardenmasseurs, hoefsmeden, zadelmakers, etc., blijven hun beroep uitoefenen. Uiteraard nemen zij de nodige sociale en hygiënemaatregelen in acht zolang dit mogelijk is voor het correct uitoefenen van hun beroep.

****************************
MONDKAPJESPLICHT IN DE PAARDENSPORT VANAF 1 DECEMBER
Geplaatst op 30 november 2020

De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in publieke binnenruimtes, zoals een binnensportaccommodatie. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de overheid. FNRS en KNHS beantwoorden veelgestelde vragen over de mondkapjesplicht aan de hand van de informatie die wij op dit moment (30 november 17.00 uur) beschikbaar hebben. Rijksoverheid en NOC*NSF publiceren dinsdag 1 december 2020 meer informatie. Aan de hand van deze informatie passen wij onze berichtgeving aan waar nodig.

Veelgestelde vragen over de mondkapjesplicht in de paardensport

1. WAT WORDT ER VERSTAAN ONDER EEN BINNENSPORTACCOMMODATIE?
Een binnensportaccommodatie is een publieke overdekte sportruimte zoals een zwembad, sportschool of de binnenruimte(s) van een paardensportaccommodatie.

2. IS EEN MONDKAPJE VERPLICHT OP EEN PAARDENSPORTACCOMMODATIE?
Ja, in de binnenruimtes van een paardensportaccommodatie die publiek toegankelijk zijn moet een mondkapje worden gedragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld maneges, pensionstallen en rijverenigingen. Voor privé paardensportaccommodaties geldt geen mondkapjesplicht. De eigenaar van deze accommodatie kan wel zelf bepalen of ze een mondkapje verplichten.

3. IS EEN MONDKAPJE OOK BUITEN VERPLICHT OP EEN PAARDENSPORTACCOMMODATIE?
Nee, de mondkapjesplicht geldt alleen voor binnen.

4. IK HEB EEN OVERDEKTE BUITENRIJBAAN. GELDT DIT ALS BINNEN- OF ALS BUITENRUIMTE?
Rijksoverheid ziet een overkapping als een binnenaccommodatie. Voor een overdekte buitenrijbaan geldt daarom dezelfde regels als voor de binnenaccommodatie.

5. IS HET DRAGEN VAN EEN MONDKAPJE VERPLICHT TIJDENS HET PAARDRIJDEN?
Tijdens het paardrijden is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Daarvoor en daarna is het dragen van een mondkapje in de accommodatie wel verplicht.

6. MOET EEN TRAINER, BEGELEIDER OF INSTRUCTEUR EEN MONDKAPJE DRAGEN TIJDENS HET GEVEN VAN EEN LES, TRAINING OF INSTRUCTIE IN EEN PAARDENSPORTACCOMMODATIE?
Tijdens het geven van een les, training, of instructie is het niet verplicht om een mondkapje te dragen indien dit het geven van de les, training of instructie te veel belemmerd. Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

7. MOET ER EEN MONDKAPJE WORDEN GEDRAGEN TIJDENS HET OP- OF AFZADELEN OF KLAARZETTEN VAN MATERIAAL VOOR EEN LES OF TRAINING?
Ja, tijdens de verplaatsmomenten in de paardensportaccommodatie moet een mondkapje worden gedragen. Indien de ruiter zich op een vaste plek (bijvoorbeeld een stal of poetsplaats) bevindt en 1,5 meter afstand tot andere personen kan houden, hoeft hij/zij geen mondkapje te dragen.

8. MOET ER TIJDENS HET WERKEN OP STAL OOK VERPLICHT EEN MONDKAPJE DRAGEN WORDEN?
Op dit moment weten we niet zeker of een mondkapje tijdens het werk op stal verplicht is. De rijksoverheid heeft hierover nog geen besluit genomen. Zodra hierover meer duidelijkheid is, communiceren wij hierover.

9. ZIJN ER UITZONDERINGEN OP HET DRAGEN VAN EEN MONDKAPJE?
De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.


Corona UPDATE 5 november 2020 15.30 uur

Onderstaande is wat nu bekend is en wat de overheid zegt. Er zijn nog gesprekken met de overheid en NOC'NSF gaande, wellicht dat hier nog wijzigingen op komen. Twijfel je als sportaanbieder over wat mag, dan adviseren we je altijd even contact met je veiligheidsregio of gemeente op te nemen.

Paardrijden, lessen en trainingen voor personen > 18 jaar

Groepslessen zijn zowel binnen als buiten niet toegestaan voor personen vanaf 18 jaar. Individuele lessen, individueel rijden en trainingen in groepjes van maximaal 2 personen (exclusief instructeur) zijn voor iedereen vanaf 18 jaar zowel binnen als buiten in ieder geval wel toegestaan, mits er onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. Bij individueel rijden mag een begeleider aanwezig zijn om toezicht te houden in verband met veiligheid en waarborgen van de onderlinge afstand.

Paardrijden, lessen en trainingen voor personen < 18 jaar

Voor groepslessen, individuele lessen, individueel rijden en trainingen voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn er geen beperkingen. Voor hen kunnen de reguliere (groeps)lessen doorgang vinden. Zij hoeven ook geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het paardrijden.Corona update 14 oktober 2020!

Bron KNHS.

Wel paardrijden, geen wedstrijden voor volwassenen
Paardrijden en het volgen van lessen of trainingen is toegestaan indien 1,5 meter afstand gehouden wordt. Dit is mogelijk omdat de paardensport geen teamsport en geen contactsport is. Paardensport vindt voornamelijk buiten of in een grote natuurlijk geventileerde ruimte zoals een binnenrijbaan plaats, waardoor bij de meeste disciplines altijd 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Er geldt een verbod op wedstrijden voor volwassenen. Onderlinge wedstrijden voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar van dezelfde club/vereniging zijn toegestaan, zonder publiek.

Samengevat gelden de volgende maatregelen voor tenminste de komende twee weken en misschien langer, in de paardensport:

 1. We kunnen blijven paardrijden: lessen en trainingen mogen doorgaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 2. Er worden geen wedstrijden verreden. (Voor topsporters gelden uitzonderingen, zij worden hierover zsm geïnformeerd door de KNHS.)
 3. Onderlinge wedstrijden voor kinderen t/m 17 jaar zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  • Er worden geen ruiters en paarden van buiten de betreffende vereniging of manege toegelaten. (Let op: onderlinge wedstrijden hoeven niet te worden aangevraagd en zijn niet voor winstpunten.)
  • Er wordt onderling 1,5 meter afstand gehouden.
  • De maximale grootte van 30 personen voor een binnenruimte wordt niet overschreden.
  • Publiek is niet toegestaan.
 4. Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte, waarbij er onderling minimaal 1,5 meter afstand moet kunnen worden gehouden. Dit geldt dus voor het rijden in een binnenrijbaan.
 5. Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij een buitenrit, ruiters per groepjes van 4 duidelijk te onderscheiden moeten zijn, bijvoorbeeld door middel van een gekleurd hesje.  
 6. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Alleen onderlinge wedstrijden zijn toegestaan onder de voorwaarden zoals vermeld bij punt 3. Kinderen met klachten blijven thuis.
 7. Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de les, training of onderlinge wedstrijd. Dit houdt in dat vooraf aan ruiters gevraagd wordt of zij geen gezondheidsklachten hebben die passen bij het coronavirus.
 8. Na afloop van de les, training of onderlinge wedstrijd geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen.
 9. Ruiters moeten de sportaccommodatie verlaten zodra zij klaar zijn met hun les, training en/of onderlinge wedstrijd.
 10. Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen en onderlinge wedstrijden. Voor noodzakelijke ondersteuning of hulp bij het sporten kan een uitzondering worden gemaakt.
 11. Sportkantines, horeca, kleedkamers en douches op sportaccommodaties zijn gesloten.
 12. Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de paardensportaccommodaties. Tijdens het paardrijden hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. Download een poster van de FNRS en KNHS om bezoekers te wijzen op het dragen van een mondkapje op uw accommodatie.
 13. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.


Corona update 30 september 2020!

Na uitvoerige gesprekken met de gemeente hebben ook wij vandaag van hun te horen gekregen dat wij ondanks onze horeca vergunning toch helaas onze bar in ieder geval de komende 3 weken moeten sluiten!

Gelukkig mogen de lessen wel door gaan, echter zijn wij verplicht om ons aan de volgende regels te houden:

Kinderen mogen onder begeleiding komen, alleen wel maar 1 begeleiding per kind! Kom samen via de ingang kantine binnen en uw kind kan dan de gang in waar de pony's staan voor de indeling en de begeleider kan door de kantine verder lopen. Deze is open voor eventuele betalingen en voor verdere informatie.

Ook de lessen voor volwassenen mogen door gaan, wel moeten we jullie verzoeken kom alleen en helaas moeten jullie na de les ook meteen weer weg!

Ook wij hopen snel op betere/ gezelligere tijden maar ondertussen stay safe en gelukkig kunnen we nog genieten van het rijden.

Normale Corona regels van RIVM zijn nog steeds van toepassing.
Dus :
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.


manege soethout telefoon 0499 575593
Terug naar de inhoud